Welcome to Massage Stugan Åhus

A Gateway to Health

Change the way you feel. Find your balance. Soothe your soul and release your tension.

In a relaxed environment, we offer the best and most unique massage you can find in Sweden. Here, the focus is always on you as a customer. With more than 13 years of experience, we offer quality, knowledge and good technology so that you can just receive and relax.

Välkommen till vår fina Massagestuga i Åhus.

I en avslappnad miljö erbjuder vi den bästa och mest unik massage du kan hitta i Sverige. Här är fokus alltid på dig som kund. Med mer en 13 års erfarenhet vi erbjuder kvalitet, kunskap och bra teknik för att du kan bara ta emot och koppla av.

Välkommen till vår fina Massagestuga i Åhus.

About Us

Claudia Gutierrez is a health practitioner in many different modalities. With more than 13 years of experience in healing, Mayan massage and holistic medicine. While doing her social service, she got the opportunity to live in a very small Mayan town in the jungle of the Yucatan in the south of Mexico where she was trained into the original Mayan massage by the “parteras” (midwifes).

These midwifes are the carries of the tradition and this technique on the female linage. It is not common for the “parteras” to teach others about this. But since she had a really good connection with them, they gladly and in detail taught her.

What makes this massage truly unique and in alignment with the ancient mayan cosmovision is how they feel the “cirro”, which according to their understanding of life, is our core energy that lives in the center of the body specifically in the navel. And it’s a very important energy to keep the body centered and functioning well. They believe that if that energy is not in place, the inner organs can´t function properly and disease can occur.

Svenska

Claudia Gutierrez är en terapeut i många olika avseenden. Under sin praktiktjänstgöring fick hon möjlighet att bo i en mycket liten mayastad i Yucatan, södra Mexiko där hon utbildades i den ursprungliga mayamassagen av barnmorskorna i byn.

Dessa barnmorskor är bärare av traditionen och denna teknik. Det är inte vanligt att dessa ”parteras” eller barnmorskor lär andra om detta. Men eftersom hon hade en bra kontakt med dem lärde de henne gärna och i detalj.

Det som gör denna massage unik och i linje med den uråldriga Maya-kosmovisionen är hur de känner “cirro”, som enligt deras förståelse av livet, är vår kärnenergi som lever i kroppens mitt, speciellt i naveln. Och det är en mycket viktig energi för att hålla kroppen centrerad och fungera väl. De tror att om den energin inte finns på plats kan det bli en inre obalans i organen och många ohälsa kan uppstå.

Services

MAYAN MASSAGE.

Indulge yourself with this traditionally holistic healing, and give your body, mind and spirit a well deserve gift. Having a balanced flow of energy gives us harmony, this full body massage addresses the natural energy circulation and relaxes the muscles and tendons allowing you to feel rested and restored. Through my practice, and with many years of experience sharing this precious ancestral therapy I’ve seen how fantastic it makes you feel.

MAYAN MASSAGE

Skäm bort dig själv med denna traditionellt holistiska behandling, och ge din kropp, själ och ande en välförtjänt gåva. Att ha ett balanserat energiflöde ger oss harmoni, och denna helkroppsmassage stödjer den naturliga energicirkulationen och slappnar av muskler och ligament så att du kan känna dig vilad och återställd. Genom mjuk beröring och med många års erfarenhet av att dela denna värdefulla terapi har jag sett hur fantastiskt det kan få dig att må.

 

30 MIN massage.

En mjuk och avslappnande behandling med varsamma tryck och strykningar, fokuserad på Rygg, nacke och axlar

Lindrar muskelspänningar, lugnar ett stressat sinne och kan verka upplyftande vid nedstämdhet. En fin behandling för att förbättra din dag.

30 min. massage.

A soft and relaxing treatment with gentle pressure and long movements that is focused in the back, neck and shoulders.

This can quickly release tension, calm your mind and can be uplifting when depressed. A nice treatment to improve your day.

Contact